Vier Teams

In Friesland zijn vier KAO teams werkzaam, met kennis van opvoeden, psychiatrie en LVB (=Licht Verstandelijke Beperking). Op basis van de vraag wordt bekeken door wie en op welke manier die het beste kan worden beantwoord. Door gebruik te maken van elkaars expertise kan het maximaal haalbare in korte tijd worden bereikt. Het doel? Het voorkomen van onnodig doorverwijzen naar meer ingrijpende tweedelijnszorg.

Team Noordoost

Team Zuidoost

Team Zuidwest

Team Noordwest