Onze werkwijze

Hulp is eenvoudig aan te vragen en direct inzetbaar. De verwijzer kan rechtstreeks contact opnemen met het KAO team in de regio waar het kind en/of opvoeders woonachtig zijn.

Er zijn twee varianten mogelijk. Gezamenlijk wordt een inschatting gemaakt welke variant het beste aansluit.

Consult

________________________________

Traject

________________________________