Consult

Één of meerdere keren telefonisch of mondeling advies geven en/of handelingsgerichte diagnostiek bieden (productcode 32246).
Een consult wordt geleverd door een orthopedagoog of psycholoog met diagnostische kennis.